Ліцензія Серія
Львів, вул. Личаківська, 39 janvicosmetics@gmail.com
Львів, вул. Городоцька, 181 janvigorodotska@gmail.com
Image Alt

Знову ці вогкі плями під пахвами…

Знову ці вогкі плями під пахвами…

Що є причиною гіпергідрозу і про які патології може свідчити різкий запах поту?
Спітніти спекотного літнього дня, у спорт¬залі, в задушливому приміщенні — це нормально, адже таким чином організм захищається від пере¬грівання. Однак якщо вже навіть при ком¬фортних +20 — 22оС піт тече цівками, і це не пов’язано з надмірною фізичною активністю, може йтися про сер¬йозні хвороби, кажуть лікарі.


— Гіпергідроз — це пору¬шення механізму терморе¬гуляції, який охороняє ор¬ганізм від перегріву. Мо¬же бути кілька причин цієї проблеми, — каже Жанна Приходько, лікарка-дерма¬тологиня. — Вона нерідко супроводжує ендокринні порушення, хвороби нер¬вової системи, а може бути і генетично зумовленою. При цьому людина поси¬лено пітніє не лише у спе¬котну пору, але й навіть у прохолодному приміщен¬ні або при незначному хви¬люванні.

— Як зрозуміти, чи по¬рушений механізм тер¬морегуляції?

— Зазвичай людина у га¬рячу пору за добу виділяє до двох літрів поту, а при гіпергідрозі — стільки ж впродовж години. Тобто буквально обливається по¬том.
До слова, у мене була па¬цієнтка, якій гіпергідроз зі¬псував особисті стосунки — хлопця дратувало, що його обраниця сильно пітніє. А ще шкодив у професійному житті: на кожній співбесі¬ді претендентка на посаду обливалася потом. Від цьо¬го вона ще більше нервува¬ла, була невпевненою, розгубленою. Як з’ясувало¬ся, схильність до посиленої пітливості була сформова¬на в неї генетично: нервова система надмірно реагува¬ла на зовнішні джерела по-дразнення, а висока чут¬ливість до адреналіну під¬силювала проблему. Курс лікувальних ін’єкцій спе¬ціальною речовиною, що порушує нервово-м’язову передачу імпульсів із ко¬ри головного мозку в зони пітніння, усунув проблему надмірного потовиділен¬ня і позбавив пов’язаного з нею дискомфорту.

 

— А якби гіпергідроз був пов’язаний, напри¬клад, із ендокринними хворобами, то метод лі¬кування був би іншим?

— У будь-якому разі, перш ніж визначатися з ме¬тодами лікування, важливо насамперед зробити аналіз на визначення рівня глю¬кози в крові і рівня тиреотропного гормона для по-шуку дисфункції щитопо¬дібної залози. Ці патології спричиняють гіпергідроз
найчастіше. І тоді дермато¬логічних методів лікування буде недостатньо, адже по¬трібно насамперед лікува¬ти основну хворобу.

— Чи пов’язане надмір¬не пітніння із вживан¬ням певних продуктів?

— Так, пітніння підси¬люють кава і спиртне, ци¬буля, часник, гострий пе¬рець. Дається взнаки і над¬мірна вага. В осіб з ожирін¬ням тіло виробляє більше тепла, а шар жиру пере¬шкоджає нормальній теплорегуляції.

— А те, що пітніння су¬проводжує неприємний запах, — норма чи пато¬логія?
— Сам піт не має запаху. Це на 90% — вода. Але шкі¬ра у людей не є стерильною — на ній живуть бактерії, які у процесі життєдіяль¬ності й провокують слаб¬кий запах. Щоденне миття з милом, використання дезо¬дорантів-антиперспірантів його усувають. Якщо ж, по¬при все, запах залишається і він різкий — це свідчить про діяльність надмірної кількості бактерій і гриб¬ків. Певні з них, до речі, мо¬жуть спричиняти і пожов¬тіння зазвичай прозорого поту і появу жовтих плям під пахвами на одязі. Це сигнал про те, що потрібне додаткове обстеження: бак¬теріальний посів, зшкрібок на наявність грибка і люмі¬несцентна діагностика.

Як нас знайти